Behörigheter

 

Byggkeramikrådet

Vi som behörigt våtrumsföretag är utbildade av byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt byggkeramikrådets branchregler för våtrum, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.
Vi som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

 

Säker Vatteninstallation

Vi följer branschreglerna Säker vatteninstallation som är framtagna av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

 

Elsäkerhetsverket

Företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste vara registrerade med sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket. Elinstallationsarbete bara får utföras av:
– personer med auktorisation som elinstallatör eller
– personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Close