Hemförsäkring

Hemförsäkringarna innehåller normalt ett visst/begränsat skydd vid vattenskador. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta exakt vad som gäller i ditt fall och vilka krav som ditt försäkringsbolag ställer på din bostad.

För din information återger vi vad ett av landets största försäkringsbolag, Länsförsäkringar, anger i skriften ”VASKA-bostad, Vattenskadesäkert byggande”:

Varje år uppstår i Sverige över 100 000 vattenskador till en kostnad på över 5 miljarder kr. Många av skador skulle kunna undvikas genom att du som fastighetsägare eller bostadsrättsinnehavare är uppmärksam och regelbundet underhåller din byggnad. Det är också viktigt att du som byggherre är väl insatt i vilka regler, som gäller vid nybyggnation och renoveringar.

I vår broschyr ”VASKA” ger vi vägledning till hur du kan vattensäkra ditt hem. Vårt mål är att bistå med lösningar där säkerheten är högre än myndigheternas minimikrav.

Lagar och regler

Det finns en mängd lagar och regler, som styr byggandet. En del regler är lagkrav. Andra regler bör du följa för att få ersättning från ditt försäkringsbolag vid eventuell skada

Fackmässigt utförande

Försäkringsbolagen har inga egna krav på arbetsutförande, utan hänvisar istället till ”fackmässigt utförande”. Fackmässigt utförande innebär att arbetet ska utföras enligt Boverkets byggregler, gällande branschregler, samt monteringsanvisningar för samtliga material. Följs inte detta riskerar du nedsättning, eller i sämsta fall utebliven skadeersättning, vid en skada.

Du kan ladda ner den kompletta VASKA-skriften från
Information vattenskada pdf

Close