Hem 5 Kundservice 5 Behörighet

Behörighet

På denna sidan hittar du information om Foxors behörigheter.

Våtrumsbehörig enligt BBV

Som ett auktoriserat våtrumsföretag har vi utbildats av Byggkeramikrådet och åtar oss att efterleva deras etablerade branschregler för våtrum, kända som BBV. Denna auktorisation tillåter oss att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, vilket fungerar som en kvalitetssäkring och visar att ditt våtrum är konstruerat enligt branschens ledande normer och metoder.

Vi som arbetar enligt BBV-riktlinjerna använder oss av system för tätskikt som är godkända av branschen, och väljer material samt konstruktionslösningar som är bäst lämpade för just ditt projekt. Detta garanterar att ditt våtrum inte bara är funktionellt och hållbart, utan även uppfyller alla nödvändiga kvalitets- och säkerhetskrav.

Auktoriserat VVS-företag, Säker Vatteninstallation

Vi följer branschreglerna Säker Vatteninstallation, utvecklade gemensamt av ledande aktörer inom branschen. Dessa regler är framställda för att effektivt minska risken för vattenskador, hindra spridningen av legionella, förebygga brännskador samt undvika förgiftning. Reglerna specificerar tydliga krav på både utförande installatörer och de produkter som används. Inom ramen för dessa regler ingår en auktorisationsprocess för VVS-företag samt utbildningsprogram för VVS-montörer, arbetsledare och andra relevanta yrkesgrupper. Syftet är att höja säkerheten och tryggheten för alla användare, genom att säkerställa att installationer utförs med högsta möjliga kompetens och kvalitetsstandard.

Auktoriserat elinstallationsföretag

För att säkerställa högsta möjliga standard på elinstallationsarbete inom andra anläggningar, är det ett krav att alla utförande företag registreras hos Elsäkerhetsverket. Denna reglering är avsedd att skydda både konsumenter och fastighetsägare mot risker som kan uppstå vid felaktiga elinstallationer. Elinstallationsarbete får uteslutande utföras av personer med lämplig kvalifikation, vilket inkluderar:

  • Individer som innehar en officiell auktorisation som elinstallatör. Denna auktorisation är ett bevis på den djupa kunskap och kompetens som krävs för att säkert hantera elinstallationer.
  • Personer som är en integrerad del av ett elinstallationsföretags strukturerade egenkontrollprogram. Dessa program är utformade för att upprätthålla en hög kvalitetsnivå och säkerställa att alla installationer följer gällande standarder och lagkrav.

Genom dessa bestämmelser säkerställs att elinstallationer utförs på ett säkert och professionellt sätt.

Övriga behörigheter, kreditvärdigheter och avtal

Behörigt PER-företag

Medlem i Plattsättningsentreprenörers Riksförening.

Auktoriserat PER-företag

Auktoriserat PER-företag med särskild vidareutbildning.

Byggnads

Organiserar arbetare anställda i byggbranschen.

Ett Auktoriserat PER-företag har genomgått en särskild vidareutbildning sedan de blev Behörigt PER-företag, som omfattar ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. Ett auktoriserat PER-företag har även en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsarbeten. Auktorisationen är vanligast hos större företag som också utför större uppdrag, på t.ex. bostadsrättsföreningar.

UC - Kreditvärdig
UC beräknar risken för att företaget inte kan fullfölja sina betalningsåtgärder det kommande året. Ett företag med denna stämpel bedöms vara kreditvärdiga och ha liten risk för obestånd.
BAS-P och BAS-U

Företaget har behörigheter inom Byggarbetsmiljösamordnare Planering och Projektering och Byggarbetsmiljösamordnare Utförande.

FORA

Fora AB fungerar som den förmedlande länken mellan svenska företag och deras anställda och försäkringsbolag, stiftelser och fonder när det gäller flödet av försäkringspremier och kollektivavtalade avgifter.