Hem 5 Kundservice 5 Hemförsäkring

Hemförsäkring

Information och vägledning gällande hemförsäkring.

När du står inför en renovering eller oväntat drabbas av en skada i ditt hem, är det viktigt att ha en tydlig plan för hur du ska hantera situationen och säkerställa att din försäkring täcker de nödvändiga åtgärderna. Foxors experttips och riktlinjer nedan är utformade för att vägleda dig genom processen:

Skadeanmälan

Om du råkat ut för en skada i ditt hem, börja med att kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt. Detta görs oftast exempelvis via telefon, e-post, bolagets webbplats/app eller genom ett personligt besök. Det är avgörande att snabbt kunna identifiera skadeorsaken för att försäkringsbolaget ska kunna avgöra hur de kan assistera dig vidare.

U

Utvärdering och besiktning

För att förstå omfattningen av skadan och dess orsak kan en besiktning krävas. Information som samlas under denna fas är avgörande för att fastställa om skadan täcks av din försäkring.

Förebyggande och förberedelser

Innan du påbörjar några renoveringsarbeten, se till att du är väl insatt i gällande bygg- och branschregler. Att följa dessa inte bara säkerställer kvaliteten på arbetet utan är också nödvändigt för att din försäkring ska gälla. Tänk också på att upprätthålla goda aktsamhetsrutiner genom att följa lagar och riktlinjer för underhåll och skötsel av din egendom.

Vad händer om jag inte är nöjd?

Om du har invändningar mot försäkringsbolagets hantering av ditt skadeärende, bör du först vända dig direkt till försäkringsbolaget.

Vi rekommenderar dig att läsa Konsumenternas klagoguide för att se hur du ska göra, https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/klaga-angra-anmal/klaga-i-ett-forsakringsarende/ (öppnas i ett nytt fönster).

Rättigheter och ansvar

Kom ihåg att du som fastighetsägare är ansvarig för att beställa reparationer. Även om ditt försäkringsbolag kan ge rekommendationer eller bistå i processen, ligger det slutgiltiga ansvaret på dig. Detta säkerställer att du är skyddad av konsumenträttigheter.

Kostnader och ersättning

Var medveten om att du kommer att behöva betala en självrisk samt eventuella åldersavdrag på både material och arbetskostnader. Om du väljer att uppgradera eller förbättra något under reparationen, kommer dessa extra kostnader att vara ditt ansvar.

Dokumentation och kvalitetssäkring

Efter avslutade arbeten, se till att du får alla nödvändiga intyg och kvalitetsdokument. Dessa är viktiga för att bevisa att arbetet utförts korrekt och enligt branschens standarder, vilket kan vara avgörande vid framtida skadeärenden eller renoveringar.

Lagar och regler:

Byggsektorn regleras av en omfattande samling lagar och förordningar. Vissa av dessa är obligatoriska lagkrav, medan andra är rekommendationer som kan påverka din rätt till ersättning från försäkringsbolaget vid skada.

 

Fackmässigt utförande:

Försäkringsbolag specificerar generellt inte egna krav på arbetsutförande. Istället refereras till principen om ”fackmässigt utförande”, vilket innebär att arbetet måste genomföras i enlighet med Boverkets byggregler, relevanta branschstandarder och installationsinstruktioner för använda material. Avvikelser från dessa standarder kan leda till minskad ersättning eller i värsta fall ingen ersättning vid skada.

För mer information och tillgång till den fullständiga VASKA-publikationen, besök [här, lägg till länk eller kontaktuppgifter].