Hem 5 Kundservice 5 Rotavdrag

Rotavdrag

Information om rotavdrag.

Om du kvalificerar dig för ROT-avdrag, täcker staten 30% av arbetskostnaden genom att erbjuda en reducering av din inkomstskatt. Detta är en övergripande beskrivning av hur ROT-avdraget fungerar; för mer detaljerad information, besök Skatteverkets officiella webbplats på https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotarbeteochrutarbete:
^
Arbetet ska avse reparation, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad av din bostad eller feriebostad.
^
Du ska äga din bostad/feriebostad med äganderätt eller bostadsrätt (ej hyresrätt). För nybyggda småhus (mindre än 5 år gamla) gäller särskilda regler.
^
Du ska ha fyllt 18 år och ha inkomst eller pension, som gör att du ska betala kommunalskatt. Genom ROT-avdraget får Du en minskning av kommunalskatten med ett belopp, som motsvarar 30% av arbetskostnaden (momsen inräknad), dock högst 50 000 kr under ett år. OBS du kan inte minska din kommunalskatt mer än till 0 kr, dvs om du har mycket låg inkomst kanske du inte kan utnyttja hela maxbeloppet 50 000 kr.
^

Om ni är två personer, som äger bostaden/fritidshuset gemensamt kan varje person få en skattereduktion med max 50 000 kr, dvs tillsammans max 100 000 kr per år.

^

I maxbeloppet 50 000 kr per person ska inräknas eventuella ROT-avdrag och RUT-avdrag (hushållsnära tjänster), som du redan har fått beviljat tidigare under året.

Så går det till i praktiken:

Vi kommer överens om arbetsomfånget och priset för det planerade arbetet. Tillsammans beräknar vi storleken på den skattereduktion du är berättigad till. Du ansöker om ett intyg från Skatteverket, vilket visar hur stor del av din årliga högsta avdragsrätt på 50 000 kronor du redan har använt.
Vi på Foxor utför arbetet. Efter det mottar du en faktura som specificerar den totala arbetskostnaden, kostnaden för material, samt andra tillkommande utgifter. Du betalar det belopp som anges på fakturan, minus det beräknade ROT-avdraget, vilket motsvarar 30% av arbetskostnaden.

Vi erhåller betalning för den återstående delen av arbetskostnaden direkt från Skatteverket. Därefter informerar Skatteverket dig om att betalning har utförts till Foxor Bygg AB.

När du i februari nästa år mottar din vanliga deklaration från Skatteverket, kommer de att ha förifyllt uppgifterna om de ROT-avdrag du har utnyttjat. Det enda du behöver göra är att verifiera att siffrorna är korrekta, sedan är allt klart!