Rotavdrag

Om Du är berättigad till ROT-avdrag ”betalar” staten 30% utav arbetskostnaden genom att du får sänkt inkomstskatt. Så här fungerar ROT-avdraget i stora drag; detaljerad information hittar du på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

  • Arbetet ska avse reparation, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad av din bostad eller feriebostad.
  • Du ska äga din bostad/feriebostad med äganderätt eller bostadsrätt (ej hyresrätt). För nybyggda småhus (mindre än 5 år gamla) gäller särskilda regler.
  • Du ska ha fyllt 18 år och ha inkomst eller pension, som gör att du ska betala kommunalskatt. Genom ROT-avdraget får Du en minskning av kommunalskatten med ett belopp, som motsvarar 30% av arbetskostnaden (momsen inräknad), dock högst 50 000 kr under ett år. OBS du kan inte minska din kommunalskatt mer än till 0 kr, dvs om du har mycket låg inkomst kanske du inte kan utnyttja hela maxbeloppet 50 000 kr.
  • Om ni är två personer, som äger bostaden/fritidshuset gemensamt kan varje person få en skattereduktion med max 50 000 kr, dvs tillsammans max 100 000 kr per år.
  • I maxbeloppet 50 000 kr per person ska inräknas eventuella ROT-avdrag och RUT-avdrag (hushållsnära tjänster), som du redan har fått beviljat tidigare under året.

Så här går det till i praktiken:

  1. Du och Foxor AB kommer överens om vilket arbete som ska utföras och till vilket pris. Gemensamt räknar vi ut hur stor skattereduktion du kan få. Du skaffar ett intyg från Skatteverket, som visar hur mycket av dina max 50 000 kr du redan utnyttjat i år.
  2. Foxor AB utför arbetet. Därefter får du en faktura, som visar total arbetskostnad, material och andra kostnader. Du betalar fakturabeloppet med avdrag för beräknat ROT-avdrag (30% av arbetskostnaden).
  3. Foxor AB får av Skatteverket betalt för den resterande delen av arbetskostnaden. Skatteverket meddelar dig att Foxor AB har fått betalt av Skatteverket.
  4. När du nästa år, i februari, får de vanliga deklarationspapperna från Skatteverket så har Skatteverket fyllt i uppgifter om de ROT-avdrag du fått beviljat. Du behöver bara kolla att siffrorna stämmer, så är allt klart!
Close