Stambyte Malmö

Vad är egentligen ett stambyte? Hur lång tid tar det? Måste jag flytta ut medan det pågår? Stambyte är ett stort och komplicerat ingrepp på en fastighet.

Ansvar

Vi känner ett ansvar för att hjälpa kunderna i deras val av lämplig planlösning, utrustning och kakel/klinkers.

Trygghet

Trygghet är viktigt för kunden, men även för oss. Därför använder vi oss av de avtal, som Konsumentverket rekommenderar.

Kvalitet

Vi garanterar kvalitet i arbetets alla faser. Slutresultatet ska vara vackert och tåligt, underliggande skikt hållbara och säkra.

Rimliga priser

Vi kan hålla rimliga priser genom att vi har rutinerad personal, som arbetar effektivt.

Vi gör det enkelt för dig

Med stambyte menas att man byter alla kallvattenrör, varmvattenrör och spillvattenrör. I en stambytt fastighet fungerar rörsystemen bättre och mer energieffektivt, det blir färre stopp i rören och kostnaden för underhåll minskar. Man bör därför inte se ett stambyte som en kostnad, utan som en investering som gör att fastighetens livslängd och värde ökar samt leder till minskade drifts- och underhållskostnader. Under många år nu har stambyten av flervåningshus handlat mest om hus byggda på 1940- och 1950- talet samt hus äldre än så. Nu har även renoveringar börjat på hus byggda mellan 1950 och 1975.

Hur vet man då om man behöver byta stammarna på fastigheten? Först och främst ger åldern på fastigheten ett underlag för om man bör utföra en grundligare undersökning av rören i fastigheten. Gjutjärnsrör har en beräknad livslängd på ca 30-50 år och plaströren man installerade under 60- och 70- talet har en livslängd på ca 20-50 år. Det är viktigt att som fastighetsägare lära känna sin fastighet och dess svaga punkter för att på så sätt skapa sig en uppfattning om när t.ex. stambyten bör ses över.

Vi på Foxor Bygg har jobbat med stambyten under många år och har behörighet att jobba med våtrum. Vi följer de av byggkeramikrådets strikt satta regler som gäller och det gör att våra kunder kan vara säkra på att arbetet blir gjort på rätt sätt. När vi får projekt som innefattar stambyten är det viktigt för oss att först få en bild av hur situationen ser ut, finns det någon läcka idag eller byter man stammarna i förebyggande syfte? Det skapas ett underlag för både oss och fastighetsförvaltaren där syftet är att renoveringen skall gå så smidigt som möjligt för de boende i fastigheten samt att renoveringen skall gå så fort som möjligt utan att kvaliteten påverkas. Våra arbetsledare kommer givetvis ut till er i ett tidigt skede för att inspektera vilket arbete som behöver utföras och därefter lämnar vi en offert.

När stammarna i ett bostadshus skall bytas måste man i princip riva ut alla badrum helt för att kunna komma åt rören som sitter i väggarna och i golven. Kök brukar oftast inte behöva rivas ut eftersom rören i de flesta fall ligger mer lättillgängliga. När man ändå river ut badrum och våtutrymmen brukar man ofta byta ut äldre toalettstolar och blandare då nya toalettstolar och blandare är mer effektiva och sparar på vattenkostnader. De boende i huset behöver inte flytta under tiden som renoveringen pågår. Vi på Foxor Bygg jobbar för att de boende i fastigheten störs så lite som möjligt under tiden. Det kan vara värt att fundera på om man ska byta andra stammar som elstammar, radiatorstammar och gasstammar samtidigt när man ändå utför vattenstambyte.

Vi på Foxor Bygg åtar oss totalentreprenad, dvs. du behöver bara ha en kontaktperson även om flera yrkeskategorier är inblandade i arbetet. Detta gör arbetet enklare för er och tillåter oss att utföra arbetet snabbare eftersom vi då inte behöver vänta in andra företag när de ska göra sitt. Om du själv vill skaffa elektriker och rörläggare, går det givetvis också bra. Vi utför främst stambyten i Malmö med omnejd men åtar oss också projekt i hela Skåneregionen.

Så vänta inte tills ni får en vattenläcka, hör av er till oss i förebyggande syfte, det sparar ni pengar på.

Om ni som privatperson behöver utföra ett stambyte har ni möjlighet att använda er av ROT-avdraget. För att kunna nyttja ROT-avdraget behöver ni vara berättigade till detta genom att uppfylla olika kriterier, dessa kan ni läsa mer om under fliken ROT-avdrag.

Stort tack till Fuad och anställda på Foxor AB. Har renoverat badrum och gästtoalett, resultatet blev fantastiskt fint, kan verkligen rekommendera detta företag. Mvh Leif & Tina

Leif & Tina

Vi är fantastiskt nöjda med både bemötande, professionalism och resultat. Foad som arbetsledare och Ilje som målare. Noggrann, felfri, städade efter sig och punktlig. Vi rekommenderar Ilje starkt för bredspackling med slätt och fint resultat. Foxors bemötande är vi även nöjda med och kommer att anlita den i framtiden.

Klara

Vi är väldigt nöjda med resultatet av renoveringen. Arbetet behövde utökas och förändras under renoveringens gång men det var inga problem att få det gjort. Lite småsaker som inte var riktigt som vi ville ha dem återgärdades också utan problem.

Björn

Kom igång med din renovering redan idag!

Close